Tư Vấn
Tag

Mời chào giá cung cấp cuộn HDPE phục vụ sản xuất bao bì

  07/12/2021

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Tên gói thầu: Cung cấp cuộn HDPE phục vụ sản xuất Nhà máy Bao bì

>>> Máy móc tự động hóa giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất trong ngành Nhựa, tìm hiểu ngay về:

Máy hút hạt

Máy hút bột

Bộ cấp nạp jumbo lên silo chứa

Cân định lượng nhiều thành phần

Cân đóng bao

-      Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

-      Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.

Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2021 của PPC

Thời gian phát hành YCCG: Từ 8h00 phút, ngày 07.12.2021 đến trước 09h00, ngày 11.12.2021.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC

Email: hangntl@pbp.vn.

YCCG phát hành miễn phí

Thời điểm đóng thầu: 09h00, ngày 11.12.2021

Thời điểm mở thầu: 09h30, ngày 11.12.2021

QUỲNH CHI

Tags:

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả